Tilbage til forsiden

Halmfyr

Storballekedler rummer 1 - 2 store halmballer (500 - 1.000 kg). Forbrændingen foregåe i løbet af 4 - 6 timer, og varmen opsamles i en akkumuleringstank ovenpå kedlen. Med et varmeforbrug til boligopvarmning, svarende til forbrug af 35.000 - 40.000 l olie om året, skal der i gennemsnit fyres med 500 kg halm om dagen  i januar.

Med moderne styreteknik og optimal udformning af fyrboksen kan røggener næsten undgås, og virkningsgraden er over 80 %. For 20 år siden udnyttedes kun 30 - 40 % af halmens brandværdi.

Storballekedlens fordel er især en forenklet teknik, idet de bevægelige dele kun omfatter en blæser og et eller to små motorspjæld til luftregulering. Den manuelle betjening består i at trykke på en knap, når anlægget skal starte. Anlægget stopper selv efter udbrænding, når røgens temperatur falder og ilt-% stiger.

De gode resultater opnås med PLC-styring samt måling af røgens ilt og temperatur. Eksempel på styrekarakteristik ses af følgende beskrivelse:

 

 

Styreskab til Halmkedel

Funktionsbeskrivelse:

Start/Stop:  Ved tryk på start/stop knappen i mere end 2,5 s starter anlægget og blæseren går i gang. Ved kortere tids tryk på knappen stopper anlægget. Anlægget stopper desuden, når røgtemperaturen kommer under 80°C, dog ikke de første 10 minutter efter start. Efter 100 minutter stopper anlægget ved 130°C.

Termostat: Ved kedeltemperatur over setpunktet, standses anlægget, men starter igen, når temperaturen falder.

Spjældregulering:  Når der startes, åbner både primær og sekundær spjældene i 42 s. Derefter reguleres moderat i en kort opstartperiode, hvorefter der reguleres i forhold til røgens indhold af ilt hver 30 s, og efter røgtemperaturen.

Ved for stort iltindhold åbner primærspjældet, for at øge forbrændingen. Samtidig lukker sekundær spjældet med 5 gange længere bevægelse (se figuren).

Ved lav ilt-% i røgen lukker primær spjældet og sekundærspjældet åbner 5 gange så meget. Primærspjældet kan dog kun lukke, hvis røgtemperaturen er over den ønskede værdi.

Ved for lav røgtemperatur åbner primærspjældet (se figuren).

Yderligere lukker sekundær spjældet i 2 s pr. minut.

Iltreguleringen søger efter 6,5 %. Temperaturreguleringen søger ved start efter en røgtemperatur på mindst 115°C og derefter gradvis stigende indtil mindst 190°C, som nås efter én times drift.